Fundacja Hajnówka Centralna –
Stacja Kultury

KLIENT
Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”

ZAKRES PRAC
Identyfikacja

Opis wkrótce.